AVATAR MUSIK WORLD is an energy-filled world that never sleeps. Whether its dancing, fashion or hitting the beach, AM provides the perfect hangout for friends to meet up and have fun.

Avatar Music World is free to download, so what are you waiting for?

Feel the rhythm and let’s start dancing today!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: v0.7.3
Dung lượng game: 84MB.
Yêu cầu Root máy: KHÔNG.
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TeaM.AvatarMusikWorld

TÍNH NĂNG BẢN MOD :

  1. Auto Perfect
  2. Auto Good
  3. Auto Bad
  4. Menu Bật Tắt
  5. Lưu ý: Chế độ Auto nhảy Bong Bóng mình đã bỏ vì nhảy cái đó rất dễ bị ban nick. Nhảy 4K thì thoải mái nhé.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt và play game.

DOWNLOAD

AVATAR_MUSIK_WORLD_v0.7.3_mod.apk