Game Online

Lineage II: Dark Legacy v0.3.0 Mega Mod

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Lineage II: Dark Legacy Phiên bản hiện tại: 0.3.0 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Click Pause or Auto button to kill all enemies you are seeing. ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

266 views admin

Maze: Shadow of Light v2.0.8 Mod | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Maze: Shadow of Light Phiên bản hiện tại: 2.0.8 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 Hit God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

246 views admin

Thor: Infinite Defense v1.5.02 Mod Menu | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Thor: Infinite Defense Phiên bản hiện tại: 1.5.02 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 Hit God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

139 views admin

DigimonLinks v2.5.4 Mod Menu | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: DigimonLinks Phiên bản hiện tại: 2.5.4 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 Hit God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

180 views admin

War Legion v0.4.1.87 Mod | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: War Legion Phiên bản hiện tại: 0.4.1.87 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 Hit God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

112 views admin

Ceres M(RPG) v1.1.15 Mod | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Ceres M(RPG) Phiên bản hiện tại:1.1.15 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : x100 Damage God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

116 views admin

FINAL BLADE v1.1.2 Global Mod | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: FINAL BLADE Phiên bản hiện tại: 1.1.2 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 Hit God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

222 views admin

Tình Kiếm 3D – Tinh Kiem 3D v1.0.3 Mod | 1 HIT | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Tình Kiếm 3D – Tinh Kiem 3D Phiên bản hiện tại:1.0.3 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 HIT (only in dungeon) God Mode (only in dungeon) ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

303 views admin

NEVAEH II: Era of Darkness Ver. 5020 Mod Menu | One Hit | God Mode

❖ THÔNG TIN BẢN MOD Tên game: NEVAEH II: Era of Darkness Dung lượng: 80MB Yêu Cầu Root: KHÔNG CHPlay: com.eyougame.ahjy.en ❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD 1. Mod Menu 2. One Hit 3. God Mode ❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có. 2. Tải bản mod về máy cài đặt 3 .Play

85 views admin

Mad Rocket: Fog of War – New Boom Strategy! v1.14.1 MOD Menu | One Hit | God Mode

▣ FEATURES ▣ – Use the fog of war to your advantage! Hide, or unveil key strategies. – Compete with players worldwide… raid and loot other bases in this huge MMO! – Plan unique attacks with countless combinations of Aircraft, Rocket Missiles, and Ground Troops! – Design your own unique base layout and lie in wait to ambush other players! – Collect futuristic weapons with multiple levels of upgrades! – Test your strategies in the campaign mode! – Climb the tiers for great rewards in the ranking season! – Join a mighty clan! ♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:1.13.2 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : x100 Damage God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện….

547 views admin
Game Ngẫu Nhiên

Yêu cầu mod game mutant fighting arena

Phiên bản : 1.2.1 Chức năng mod : mod full tiền va kim cương

671 views Lop6a5kien123

yêu câu mod game crossfide legends

Hack nhìn xuyên tường và bán xuyên tương và kim cương

478 views 1234567

Fusion of Heroes v2.1 Mod Menu | One Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  2.1 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

458 views admin

Rogue Gunner Pixel Shooting v1.0.7 Menu Mod

Welcome to the Cyber World! Use 3 champions to shoot aliens, monsters and robots to collect loots, discover secrets in endless dungeon and challenge your skills in arena! ❖ THÔNG TIN BẢN MOD Tên game: Rogue Gunner Pixel Shooting Phiên bản: 1.0.7 Dung lượng: 80MB Yêu Cầu Root: KHÔNG CHPlay: https://apkpure.com/rogue-gunner-pixel-shooting/com.supertrampers.shooting.shootgun APK: https://apkpure.com/rogue-gunner-pixel-shooting/com.supertrampers.shooting.shootgun ❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD – Mod Menu ON/OFF – Enemy Low Attack – Enemy Low Defense – Enemy Low HP ❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có. 2. Tải bản mod về máy cài đặt 3 .Play

828 views admin

Tam Quốc Thủ Thành v2.8.00 Mod Menu | 1 Hit Kill | God Mode

Xích bích 3D – Truyền kỳ Tam Quốc với những trận đại chiến vệ thành khốc liệt, tái hiện hoàn hảo hệ thống trận đồ và chiến thuật tuyệt đỉnh trong lịch sử vương quyền tam quoc. THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản mod: 2.8.00 Dung lượng game: 89MB. Yêu cầu Root máy: KHÔNG. Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên. CHPLAY: com.threekingsapp.camxuctotvn TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. Mod 1 hit 2. Mod God Mod 3. No skill cd 4. Damage Mul (1-1000) 5. Mod bật tắt vs menu mod HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME : – Gỡ bản gốc – Dùng LikeTool cài game .XAPK để cài file xapk Tam Quốc Thủ Thành Xích Bích_v2.8.00_Mod.xapk – Play.

13517 views admin

yêu cầu mod game Thủy Chiến

Phiên bản :1.0.0 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vtcmobile.thuychien&hl=viCần Mod: dame,  bất tử, vũ khí… C

567 views sikabon