Game Online

Seal:New World v1.0.10.121800 Mod | 1 Hit | God Mode | No Skill CD

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.0.10.121800 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

366 views admin

MARVEL Battle Lines v2.5.0 Mod Menu | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại: 2.5.0 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

392 views admin

Cars Battle Royal: Overload v1.9.7 Mod Menu | God Mode | One Hit

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.9.7 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

389 views admin

Shadow Wars: Horror Puzzle RPG v1.8.5 Mod Menu | 1 Hit Kill | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.8.5 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

182 views admin

Doom Watch v1.1.3.1 Mod Menu | 1 Hit Kill | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại: 1.1.3.1 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

207 views admin

Honkai Impact 3rd (Global) v2.6.0 Mod Menu

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  2.6.0 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 HIT (with normal monster) x100 Damage (with Elite,  SmallBoss, BigBoss) God Mode (Removed) No Skill CD (during the cooldown still useable) Always Win with 3 Star Worked on Android 8 and Up (21/12) ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

378 views admin

Honkai Impact 3 v2.7.0 (Sea) Mod Menu

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  2.7.0 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1 HIT (with normal monster) x100 Damage (with Elite,  SmallBoss, BigBoss) No Skill CD (during the cooldown still useable) Always Win with 3 Star Worked on Android 8 and Up (21/12) ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

526 views admin

Knights and Glory – Tactical Battle Simulator v1.1.1 Mod Menu | 1 Hit Kill | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại: 1.1.1 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

272 views admin

Katanas of Glory v1.0.0.1 Mod Menu | 1 Hit Kill | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.0.0.1 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

219 views admin

Đại Chúa Tể Mobile v23 Mod Menu | 1 Hit | God Mode

Đại Chúa Tể Mobile – Dai Chua Te Mobile là Game Mobile nhập vai thể loại huyền huyễn dựa theo cốt truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu ( tác giả của các series tiên hiệp Đấu Phá Thương Khung cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam ). Đại Chúa Tể Mobile – Dai Chua Te Mobile cũng là tựa game đầu tiên mà tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu đứng ra hỗ trợ về mặt nội dung cũng như bản quyền. ♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  23 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên CHPLAY:  com.mgsoft.daichuate ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu….

1548 views admin
Game Ngẫu Nhiên

SnapTube – YouTube Downloader HD Video Beta v4.21.1.9126 APK [Vip]

Youtube Video Downloader – SnapTube Pro Downloading videos and music from YouTube, DailyMotion, Vimeo, Vuclip now becomes super easy with the SnapTube Pro video downloader! SnapTube Pro is a light video downloader, featuring powerful downloading from all popular video & music sites and a clear interface, runs smoothly and fast on both high & low-end devices. EASY DOWNLOAD The easiest way to download videos. You can search in SnapTube or simply share the video to SnapTube from YouTube or other apps to start downloading. DOWNLOAD FROM ALL VIDEO SITES Download videos from YouTube, DailyMotion, Instagram, Vimeo, Whatsapp daily, etc. 18+ video sites is supported. LIGHT & CLEAR 2 MB package size & less RAM usage, compatible with low RAM device. No ads No extra plugins [HOT!] DIRECT CONVERT TO MP3 Download video as MP3 files. No extra plugins needed. Now you can directly download YouTube music video lists into your….

1084 views admin

Yêu cầu mod game Phong Vân VTC

Phiên bản: 4.0.0.8 Link CH play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamemobile.phongvan&hl=vi Chức năng: Mod Vip , Mod Speed ,Mod dame Nếu ad mod được thì xin cảm ơn

72 views baoenzo

Yêu cầu mod game Au Mobile v 1.8.1024

Phiên bản : 1.8.1024 Link CH Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddianle.lovedance.auditionmobile Chức năng cần mod: +Auto Perfect, Great, Cool, Bad + Max điểm

302 views nguyentuannghiaaa

mod dùm em game nay dj ad

mod dum e dj ad oi

427 views tieuyeu9119

Hack Garena Liên Quân Mobile Garena Mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garena.game.kgvn

1012 views haolalu88

Mu origin vn

-Mu origin-vn  Phiên bản 6.0 Trưa ngày 13 sẽ ra upload –http://home.muoriginvn.com/MUOrigin-VN.apk – chức năng cần mod là speed vs mở khóa vip 12

428 views tuanliem12