Game Mods

NEVAEH II: Era of Darkness Ver. 5020 Mod Menu | One Hit | God Mode

❖ THÔNG TIN BẢN MOD Tên game: NEVAEH II: Era of Darkness Dung lượng: 80MB Yêu Cầu Root: KHÔNG CHPlay: com.eyougame.ahjy.en ❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD 1. Mod Menu 2. One Hit 3. God Mode ❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có. 2. Tải bản mod về máy cài đặt 3 .Play

255 views admin

Mad Rocket: Fog of War – New Boom Strategy! v1.14.1 MOD Menu | One Hit | God Mode

▣ FEATURES ▣ – Use the fog of war to your advantage! Hide, or unveil key strategies. – Compete with players worldwide… raid and loot other bases in this huge MMO! – Plan unique attacks with countless combinations of Aircraft, Rocket Missiles, and Ground Troops! – Design your own unique base layout and lie in wait to ambush other players! – Collect futuristic weapons with multiple levels of upgrades! – Test your strategies in the campaign mode! – Climb the tiers for great rewards in the ranking season! – Join a mighty clan! ♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:1.13.2 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : x100 Damage God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện….

677 views admin

Tokyo Ghoul: Dark War v1.2.4 MENU MOD | Attack Multipile | Defense Multipile

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:1.2.4 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Attack Multiple Defense Multiple Menu MOD Mod work in pve and pvp ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

703 views admin

[18+] Planes of Eros v1.4.4 MOD MENU | One Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại: 1.4.4 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. Mod Menu 2. One Hit 3. God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

1057 views admin

Dawn Break II -Light and Dark- v1.0.63659 Mod | x10 DMG | Dump Enemy

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Name: Dawn Break II -Light and Dark- Phiên bản hiện tại:1.0.63659 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : x10 Damage Dump Enemy (Enemy can’t attack and move) x5 Attack Speed ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

624 views admin

Dimension Master: Great Dimension War v4.0 Mod Menu | One Hit | God Mode | Auto Kill Enemy

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại: 4.0 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. Mod Menu 2. One Hit 3. God Mode 4. Auto Kill Enemy ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

449 views admin

Fusion of Heroes v2.1 Mod Menu | One Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  2.1 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

541 views admin

Summoners Quest v0.28.2 | 1 HIT | God Mode | Menu Mod

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  0.28.2 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

387 views admin

Au Mobile TH v1.8.0812 Mod Menu | Auto Perfect | Auto Dance

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.8.0812 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu Auto Perfect Auto Dance Auto Good Auto Cool Auto Bad Mod Work all Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

764 views admin

Monster Empire AR v1.0.20 Mod Menu | 1 Hit | God Mode

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản hiện tại:  1.0.20 Dung lượng tải game: 65MB Yêu cầu ROOT: No Yêu cầu Android: 4.0 trở lên ♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD : Mod Menu 1 Hit Kill God Mode ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT : ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod. ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT + Yêu cầu máy đã ROOT + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có) + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

276 views admin
Game Ngẫu Nhiên

Thợ săn x

Phiên bản v8…link apk nha ad….high dame .tks ad trước

648 views thanhhiep29

Yêu cau mod game rules of survival

Phiên bản: 1.121222.123043 – Link ChPlay (hoặc ApkPure): https://m.apkpure.com/id/rules-of-survival/com.netease.chiji – Chức năng cần mod: wall hack + damage

1814 views Mustahil

Looney Tunes World of Mayhem v12.0.0 Menu Mod | High Damage | Dump Enemy

THÔNG TIN PHIÊN BẢN Phiên bản mod: 12.0.0 Dung lượng game: 31MB. Yêu cầu Root máy: Không Yêu cầu Android: 5.0 trở lên CHPLAY: com.aqupepgames.projectpepe TÍNH NĂNG BẢN MOD : 1. Mod Menu 2. Dump Enemy 3. One Hit 4. Damage Mul (1-1000) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME : – Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có. – Tải bản mod về máy cài đặt và play game.

1085 views admin

Yêu cầu mod game Au Mobile: Audition Chính Hiệu

– Phiên bản: 1.7.1122 – Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ddianle.lovedance.auditionmobile&hl=vi – Chức năng cần mod: Auto Perfect và Auto Dance Done:  mod game Au Mobile: Audition Chính Hiệu

3185 views badsanta88

Đấu trường manga go

Phiên bản : 2.20.160824 Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thangtam.dautruong54 Chức năng cần mod : vàng + lực chiến

1665 views bathientai45

tôi muốn chaos saga v1.1

                 

360 views hthuruuuu