– Phiên bản: 8.0.0

– link chplay: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.sohagame.dminhchu&hl=vi
– chức năng cần mod: 1 hit kill , god mod