When some little mugwais land on an unknown island after an hazardous journey, they meet some strange creatures that used to inhabit these ancient lands. They soon discover that they must coexist and collaborate to live happily.
Will you undertake the perilous task to track down and capture these legendary creatures?

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: Lemuria Bay
Phiên bản: 1.5.7
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: com.kaihogames.lemuriabay

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD

– Mod Menu ON/OFF
– Mod Bất Tử – God Mode
– Mod 1 HIT KILL

❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play