Four classes, including Naughty Monkey, Dragon Lady, Bull Demon and Jade Fox can be selected. Each one has his merits and features. You can choose ranged or melee, attack or defense as you wish.THÔNG TIN PHIÊN BẢN

Phiên bản mod: 2.1.11
Dung lượng game: 25 MB.
Yêu cầu Root máy: KHÔNG.
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://monkeykinghih.efunen.com/index-en.html

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
1.) weak monsters
2.) 20x dmg (BGM OFF)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Tải bản mod về máy cài đặt
2 .Play

LINK DOWNLOAD

Monkeyking v2.1.11mod.apk