MU Origin 2.3 Update!
Summoner – Warriors, the new Summoner class has finally arrived in MU Origin! Become a Summoner and embark on an adventure with your partner Valkyrie now! You won’t believe her power!
Sub-Character – New ways to enjoy MU Origin! Get another class in addition to your original character with the same Level, Wardrobe, Quests and Accessories!

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: MU Origin
Phiên bản: 2.3.1
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: https://apkpure.com/mu-origin/com.webzen.muorigin.global.google
APK: https://apkpure.com/mu-origin/com.webzen.muorigin.global.google

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD

– Mod Menu ON/OFF
– x2 speed
– x3 speed
– x4 speed
– x5 speed
– Unlock vip 12

❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play