Participate in the exciting tale of new traveler group, Marr, Arin and Tiki on an adventure to purify the world from a curse that has covered PANGYA island! What will happen next? Who else will join them? Keep following their group!

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: PANGYA Mobile
Phiên bản: 1.0.4
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: https://apkpure.com/pangya-mobile/com.linecorp.LGPANGYAM
APK: https://apkpure.com/pangya-mobile/com.linecorp.LGPANGYAM

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD

– ALL STAT +5K

❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play