+v1.30

+https://play.google.com/store/apps/details?id=quanvantruong.vtc.game&hl=vi

+Hack đi xích bích,đi boss mà không yêu cầu cấp độ.

Max tinh lực và thể lực or không mất khi dùng or mất ít