Welcome to the Cyber World! Use 3 champions to shoot aliens, monsters and robots to collect loots, discover secrets in endless dungeon and challenge your skills in arena!

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: Rogue Gunner Pixel Shooting
Phiên bản: 1.0.7
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: https://apkpure.com/rogue-gunner-pixel-shooting/com.supertrampers.shooting.shootgun
APK: https://apkpure.com/rogue-gunner-pixel-shooting/com.supertrampers.shooting.shootgun

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD

– Mod Menu ON/OFF
– Enemy Low Attack
– Enemy Low Defense
– Enemy Low HP

❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play