What’s new
2018-06-28
1. Adventure mode has been renewed. (Final Stage 60-9)
2. The guild boss’s balance has been upgraded.
3. The exp required for level 11 to 39 has been increased.
4. Several other errors have been fixed and updated.

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.0.89
Dung lượng game: 31MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mplussoft.rushone

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– Mod Menu
– God Mode
– One Hit
– Auto Win


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
– Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
– Tải bản mod về máy cài đặt và play game.