What’s new
2018-02-03
1. Added Korea5 Server
2. Added item ‘Sherin’s Blessing’
3. Hero Inventory, and Gear Inventory have been expanded.
4. Shop UI Reorganization.

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.0.79
Dung lượng game: 31MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mplussoft.rushone

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– Mod Menu
– God Mode
– One Hit
– Auto Win


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
– Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
– Tải bản mod về máy cài đặt và play game.