Jump into the Sky Arena, a world under battle over the vital resource: Mana Crystals!
Summon over 1000 different types of monsters to compete for victory in the Sky Arena!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 4.1.4
Dung lượng game: 31MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– One Hit without high Damage
– Low HP
– High Speed (Always First Turn)
– Cheat Popup Bypassed

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
– Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
– Tải bản mod về máy cài đặt và play game.