Jump into the Sky Arena, a world under battle over the vital resource: Mana Crystals!
Summon over 1000 different types of monsters to compete for victory in the Sky Arena!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 3.7.7
Dung lượng game: 31MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– dumb enemy
– super massive dmg

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
– Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
– Tải bản mod về máy cài đặt và play game.

LINK DOWNLOAD:

Summoners War v3.7.7-dumb.apk
Summoners War v3.7.7-65k.apk
Summoners War v3.7.7-40k.apk
Summoners War v3.7.7-30k.apk
Summoners War v3.7.7-20k.apk