You appear in this online RPG as a member of an Assault Team, working with other imprisoned players to reach the 100th floor of Aincrad!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.0.4
Dung lượng game: 202MB
Yêu cầu Root máy: No
Yêu cầu Android: 4.0.3+
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.saoifww

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
x100 Damage
No Skill CD

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản