The pinnacle of Japanese Mobile Strategy RPGs enjoyed by millions in Japan, THE ALCHEMIST CODE brings forth an enjoyable mix of genuine tactical elements and a plethora of high quality content – from intense 3D animations to stunning anime-styled cutscenes as well as superb music and voice acting!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 2.3.1.0.244
Dung lượng game: 89MB.
Yêu cầu Root máy: KHÔNG.
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: sg.gumi.alchemistww

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
1. Attack Multiplier
2. Defense Multiplier
3. Full Map Movement
4. Max Attack Range
5. No Obstacles
6. Unlimited Skills
7. Instant Win¹
8. Easy Win²
9. No Friend Fire

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt và play game.