Famous Korea game developer presents!
SS rank Korean style strategy RPG game !
Super high quality graphics X Original Korean voice actor!
Fascinating 3D character models, outrageous skill animation!
Uniqui “Time Stop” controls, hundreds of outfits, supersonic eye-blowing!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.1.17
Dung lượng game: 43MB
Yêu cầu Root máy: No
Yêu cầu Android: 4.0.3+
CHPLAY: https://apkpure.com/the-tale-of-five-kingdoms/tw.com.iwplay.fk

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– One Hit Kill
– God Mode

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản