NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing – Join the battle with your favorite NARUTO characters, fighting in Shinobi Formation Battles across the story of the renowned anime! Fight hordes of enemies and complete missions using the all-new Shinobi Formation Battle system: a strategic RPG fighting system that unleashes exhilarating combination attacks with your allies. Master team field skills, discover new ninjutsu and become the next Hokage in the first-ever Ultimate Ninja mobile game!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 2.11.2
Dung lượng game: 20 MB
Yêu cầu Root máy: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên
Google Play : com.bandainamcoent.narutoblazingna

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– Menu mod
– DMG multiplier (1-1000)
– DEF multiplier (1-1000)
– SPD multiplier (1-5)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :

Đối với game không cần root máy:
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt và play game.