– Phiên bản mới nhất

– Link CH Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hid.ktc

– Chức năng cần mod : mod vip , 1 hit , god mode