Phiên bản 1.0.31.31

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gs5.cfm

Mod dùm em nhìn thấy địch trên bản đồ trong đấu pvp

Với hack one hit+ bất tử ở chiến dịch thôi.

K hack nhiều quá chơi mất vui.