Tên App: BAA v1.0 Mod APK

Phiên Bản:  1.0

Yêu cầu:

Android 4.1+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Tải BAA trên Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

  • Mở khóa mọi chức năng
  • Không quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản app mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Mô tả của BAA

BAA – Best Anime Art : By downloading this app you’ll get a huge collection of Anime Wallpapers to use them in your mobiles.
* BAA – Best Anime Art * contains Wallpapers and fan art of all famous Anime and Manga, easy to find with search features.

We welcome your feedback and suggestions and if you like this app, please rate it ^^
Thank you and Happy surfing!