THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 4.3
Dung lượng game: 894MB
Yêu cầu Root máy: Không
CHPLAY: com.global.kr.google.xqgames.battleofsoul

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– Menu mod
– Attack Multiple
– Defense Multiple
– Xigncode bypass

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play