Audition of clubs audited by 700 million users around the world is mobile!
Enjoy the mobile as it is!

1. A single audition mobile game with Club Audition IP
– Enjoy the pleasure of online club auditioning now on mobile!

2. Real-time battle system
– Dance battle with friends in real time !!!
– Test your touch skills through competition!

3. Decorate your own character
– Decorate your own character with various items!
– Enjoy your content with your own characters!

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại: 12500
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

  • AUTO PERFECT
  • AUTO GREAT
  • SPAM BAR
  • SKIP TUTORIAL
  • AUTO KEY
  • AUTO PLAY DH
  • ANTI BAN

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.