UNIQUE FEATURES:
– The Art of War – New Battle Arrays
– 300+ Specific Heroes and updated Mighty ones
– Crush all enemies in the new fighting ground: Combat Zone
– Advanced Skills with unrivaled animation and power effect
– Amazing newbie Gift package! Login 7 days to get legendary goddess heroes

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại:  1.0.922.1
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên
CHPLAY: com.haichuang.dzsgz.gp

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :
1. Mod Menu
2. One Hit
3. God Mode

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.