Tên App: eyecad VR v2.7 Mod APK

Phiên Bản:  2.7

Yêu cầu:

Android 4.4+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Tải eyecad VR trên Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

  • Mở khóa mọi chức năng
  • Không quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản app mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Mô tả của eyecad VR

eyecad VR app is the official eyecad VR’s application that allows to the Real Estate, buildings, architecture and design professionals to send their personal projects to their customers in Virtual Reality.

Customers will receive from designers links (created inside eyecad VR Softwares) of their projects that could be explored with Smartphone and Cardboard.

App is divided in two sections:

– Client (for professionals that have an eyecad VR Software License);

– Guest (for customers that will recieve projects link to explore them).

eyecad VR is a DIGITAL ATOM SRL Project.