♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại: 1.0.0
Dung lượng tải game: 86MB
Yêu cầu ROOT: Yes
Yêu cầu OBB: No
Get Fantasy Stars: Battle Arena on Google Play

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

 • You can still deploy Cards while not having enough energy and are in cooldown time
 • [chucnang2]

  ♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

  ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
  + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
  + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

  ❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
  + Yêu cầu máy đã ROOT
  + Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
  + Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
  + Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.