THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1.2.3
Dung lượng game: 31MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 4.4+
CHPLAY: ar.trieuhoisu.nope.game

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
1. One Hit Kill
2. God Mode

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play