FANTASY STRATEGY GAME
– Rush into battle with varied skill powers and continue the strategy battle!
– Choose from over 30 epic heroes, from melee warriors, powerful mages and healers.
– Develop and upgrade skills while collecting equipment to power up in battle!

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 1
Dung lượng game: 60 MB
Yêu cầu Root máy: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shengyichuanshuo.en

TÍNH NĂNG BẢN MOD :

1. High Damage
2. High Defense
3. Menu mod

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :

1. Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt và play game.