Ở bài này mình quay video hướng dẫn các bạn sử dụng NOX và Mod game bằng DnSpy.

Phần mềm dùng trong TUT:
– Trước tiên hãy cài .NET Frame Work 4.0 để có thể mở Dnspy: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851
– Nox và Dnspy các bạn tải ở bài trước nha: https://likemod.net/de-bat-dau-mod-mot-game-android-unity-3d/
– Root Explorer: http://appvn.com/android/details?id=com.speedsoftware.rootexplorer
– Lucky Patcher: http://lucky-patcher.en.uptodown.com/android

Video hướng dẫn: