The Dark Moon is rising! Rally your heroes to war against gods, monsters and heroes.

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: Lionheart: Dark Moon RPG
Phiên bản: v2.0.3
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: ca.emeraldcitygames.erpg

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD

  • Mod Menu
  • Damage Multipiler
  • Defense Multipiler

❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play