MU ORIGIN 2 brings you the legendary MU kingdom back again, inheriting the classic elements and story that has been beloved by players over 16 years and reinventing the quality and user experience/gameplay.
Let’s return to the classic MU online fantasy mmorpg world. Hold your weapon and regain the MU kingdom.

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN

Name: MU ORIGIN 2 – WEBZEN Officially Authorized
Phiên bản hiện tại: 2.1
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

  • Vip 15

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.