Introducing Phantom of the Kill, the tactical role-playing game that combines strategy with drama!
Join warriors named after legendary weapons in their epic battle against evil, and turn the tides of war with a swipe of your finger.

THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản mod: 2.5.1
Dung lượng game: 94MB.
Yêu cầu Root máy: Không
Yêu cầu Android: 2.3.3 trở lên.
CHPLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gu3.punkww

TÍNH NĂNG BẢN MOD :
– Mod Menu
– High Strength
– High Lucky
– High Agility
– High Intelligent

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME :
– Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
– Tải bản mod về máy cài đặt và play game.

LINK DOWNLOAD:

Phantom of the Kill_v2.5.1_mod signed.apk