Jump into the Sky Arena, a world under battle over the vital resource: Mana Crystals!
Summon over 1000 different types of monsters to compete for victory in the Sky Arena!

♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại: 4.2.5
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No
Yêu cầu Android: 4.0 trở lên

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

1. Instant Win
2. Easy Win
3. Low HP
4. Extreme Speed (Always First Turn)
5. MOD Variation depending on team mates
6. Cheat Popup Bypassed

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.