♛ THÔNG TIN PHIÊN BẢN
Phiên bản hiện tại: 3.4.0
Dung lượng tải game: 65MB
Yêu cầu ROOT: No
Yêu cầu OBB: Không
Yêu cầu Android:

Android 4.0.3+

Chplay: Get Teen Patti Royal on Google Play

♛ TÍNH NĂNG BẢN MOD :

1. One Hit
2. God Mode
3. Unlimited Money
4. Unlock full shop

♛ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT :

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME KHÔNG YÊU CẦU ROOT
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.

❖ CÁCH CÀI ĐẶT CÁC GAME YÊU CẦU PHẢI ROOT
+ Yêu cầu máy đã ROOT
+ Yêu cầu loại bỏ xác thực APK với Lucky Patcher
+ Bước 1: Gỡ phiên bản hiện tại (Nếu có)
+ Bước 2: Tải file Game APK để cài đặt mod.