Tên App: Tìm kiếm danh bạ v1.31 Mod APK

Phiên Bản:  1.31

Yêu cầu:

Android 4.1+

Kích Thước: 89 MB

Chplay: Tải Tìm kiếm danh bạ trên Google Play

Yêu cầu OBB: Không

Yêu cầu Root: Không

Tính Năng Mod:

  • Mở khóa mọi chức năng
  • Không quảng cáo

Hướng dẫn cài đặt:

1- Xóa bản gốc trên máy
2- Tải bản app mod bên dưới về máy
3- Cài đặt và cảm nhận

Mô tả của Tìm kiếm danh bạ

Bạn có thể tìm kiếm liên hệ mọi người trên toàn thế giới và sao lưu chúng một cách dễ dàng

Ưu điểm nỗi bậc của ứng dụng:

-Tìm kiếm liên hệ một cách dễ dàng bằng tên,số điện thoại hoặt email là bạn đã có được các thông tin liên hệ của người cần tìm

-Lưu trữ thông tin của mọi người đầy đủ chi tiết (vd:tất cả các id,link,account mạng xã hội mà bạn có)

-Sao lưu & phục hồi danh bạ của bạn (có thể sao lưu cả ảnh danh bạn,và nhóm mà bạn có thể phục hồi trên các thiết bị,nền tảng di động khác nhau) lên internet có mật khẩu và tài khoản bảo mật

-Chia sẽ dạnh bạ của bạn cho người khác,và cộng động người dụng danh bạ của bạn có thể bổ sung hoàn thiện hơn hồ sơ liên hệ mà bạn có (và bạn có thể chia sẽ hoặt không )

-Và bạn có thể lên lịch gọi và quản lý các liên hệ trong danh bạ điện thoại của bạn

Hãy xây dựng một cộng đồng dễ dàng tìm kiếm gắn kết mọi người!