Each characters have unique characteristics and skills, and users requires a strategy to use them. Based on the concept arts, the game displays beautiful 3D graphics which look like 2D. Various elements in the playground give you a sense of adventure, reacting to the user’s actions and making the combat more dynamic. You can select other heroes during the battle and unselected heroes will help you.

❖ THÔNG TIN BẢN MOD
Tên game: Union League
Phiên bản: 1.0.0.98
Dung lượng: 80MB
Yêu Cầu Root: KHÔNG
CHPlay: com.Trollgames.FQ

❖ TÍNH NĂNG BẢN MOD
1. Mod Menu
2. One Hit
3. High Dodge
❖ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Hoàn thành màn hướng dẫn sau đó Gỡ cài đặt bản gốc trên máy nếu có.
2. Tải bản mod về máy cài đặt
3 .Play