Phiên bản : V1.5.3

Link ChPlay/Apk pure : https://cwtyn-download.vsplay.com/apk/OkeDance.apk

– Chức năng cần mod : Auto Perfect