Au Mobile VTC Phiên bản 1.8.1024

Link ChPlay: com.ddianle.lovedance.auditionmobile

Mod  Auto perfect

Mong ad cho xin bản free với chỉ cần 1 tính năng auto perfect thui, thanks ad trước,mong ad đọc bài viết mà giúp vs