Phiên bản:1.14
– Link:https://www.nutaku.net/games/app/big-bang-empire/
– Chức năng cần mod: kim cương và năg lượng