– Phiên bản: 1.0.5

– Link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=congthanh.xungde.mobi.dev&hl=vi

– Chức năng mod: mod được những gì có thể