_ Phiên bản: 4.4.002
_ link ChPlay: không có
_ link game: https://tinyurl.com/yyfljdyr
_ Chức năng cần mod: full xu và gold