– phiên bản : 1.6.451 .

-link chplay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobi338.tamquoc&hl=en_US .

-chức năng cần mod : mod full diamonds .

Mong admin sớm mod game .

Admin mod game có thể bán cho mình với  giá hợp lí nha (200k – 500k) .

Thanks ad  đã đọc bài viết và mod game này .