Phiên bản 1001025

Link chplay không rõ lắm

Chức năng Auto xây dựng và tuyển quân