– Phiên bản : 5.0
– link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=pump.tothe.moon&hl=vi
– Chức năng Mod: One hit bất tử