Phiên bản:7.0

link CHPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mplay8.vn.ggplay.qjmu&hl=vi

chức năng cần mode: hack vip 15